PNI =
Pszicho-Neuro-Immunológia

"…a testben való részeknek és nedvességeknek rendetlen volta: az elmét háborgóvá és komorrá teszi, sőt néha éppen felfordul, a testnek rendetlen mivolta miatt….” (Pápai Páriz Ferenc – 1680)

A pszicho-neuro-immunológia (PNI) egy új tudományág, mely egységes jel- és fogalmi rendszerben tárgyalja az adaptációs zavarokat, s új lehetőségeket vet fel a betegségek kialakulásának megértésében: a genetikailag meghatározott és a környezeti tényezők együtthatásának a tisztázásához.

A PNI lényege: a pszichés folyamatok, illetve az immunreakciók idegrendszeri-hormonális folyamatai közti összefüggések után a levont következtetések átültetése a megelőzést célzó pszichológiai – orvostudományi beavatkozó programokba. Ebbe a munkába, a központi idegrendszer és a perifériás immunfunkciók közötti összefüggések tanulmányozásába a neurológusokon és immunológusokon kívül sejtbiológusok, anatómusok, endokrinológusok és onkológusok is bekapcsolódnak.

A PNI funkciója az integrálás, azaz a legmagasabb rendű és a legösszetettebb emberi megnyilvánulásokat, a pszichikumot és az érzelmi hatásokat integrálja a neuro-immunológiába. Kulcskérdése a páciens negatív környezeti szituációkhoz (pl. gyász, válás, munkanélküliség) való lelki alkalmazkodásának megkönnyítése, és az eseményt követően várható negatív immunválaszok, az ún. immunszupresszió mérséklése.

Milyen betegségekkel foglalkozik a PNI?

Fő kutatási területét többek között az allergiákat, az autoimmun zavarokat és a rákos megbetegedéseket okozó, illetve ezek terápiáját döntően befolyásoló pszichoszomatikus problémák képezik.

Az ember számára nem kontrollálható helyzetek, életesemények során a pszichés stressz emeli a vérben a mellékvese „kortizon” nevű hormonjának szintjét, a fokozott kiválasztás révén ezzel együtt növekszik a katekolaminok (adrenalin, noradrenalin) szintje is. Ha a stressz kontrollálhatóvá válik, a kortizon szint csökken. A stresszt okozó körülmények tehát hatnak az immunrendszer működésére. Vizsgálatok a pszichoszomatikus betegségek kialakulásának valószínűségét is kimutatták, s általában az egész szervezet kiszolgáltatottabbá válik.

Az idő mélyéről érkező genetikai örökség részeként a nyelv, a szokások, a tömegkommunikáció, a társas és tárgyi környezet szabály- és utasításkészletének szorításában nevelődő lényünket, a természeti és a technológiai környezet állandó harca fogja présbe, melyet információs keresztútnak hívunk.

A betegség megértése és uralása megköveteli, hogy a test és a lélek együttesét a környezettel egységben értelmezzük. A negatív érzéseit mindig elfojtó személyiség a teljes elfojtással próbálja az alkalmazkodás nagy játszmáját megvívni – ez végső soron akár rákbetegség kialakulásához is vezethet!

A tünet tehát jel, s az elfojtás és ellenállás megszüntetése gyorsítja a gyógyulást, főként, ha a gyógyító a betegség kialakulásával azonos természetű holisztikus utat választ. Így a tünet végül a VÁLTOZTASD MEG ÉLETED parancsát hordozó jellé válik, melyhez a hipnoterapeuta biztosítja a belső utazás lehetőségét.

Fontos szempont a gyógyító és páciens között kialakított elfogadó, meleg empátiás légkör, mivel a saját betegségébe süppedt beteget kiemeli elszigeteltségéből, és az anya-gyermek kötelék biztonságérzetét idéző közegbe helyezi. Ha elismerjük a kiközösítés, a kiátkozás betegségképző hatását, s magában a betegségben is felismerjük az elszigeteltséget fokozó történést, mely az elmagányosodó beteget munkahelyéről betegállományba, családjából pedig kórházba száműzi, akkor a pszichoterápia éppen a visszafogadás gyógyító gesztusát jelenti.

 

Az anya-gyemek szimbiózis egyben azt is jelenti, hogy korai életszakaszban az anyai érintés és hang által közvetített szociális ingerek és a teljes biztonság a forrása a boldogsághormonok segítségével megvalósított élettani homeosztázisnak, amely a legmélyebb bizalom és megbékélés ősállapotát idézi. Talán ez a lélektani előképe a vallásos kegyelmi állapotnak is!

A betegség okozta elváltozás tulajdonképpen magának az egyetemes létezésnek az elváltozása, nem pedig egyszerűen az emberi test által elszenvedett külső sérelmek öszszessége.

 
Prof. Dr. Kisgyörgy János
akadémikus
Tel.: 06-1-407-31-74 (16 óra után)
 
     
 
Nyomtatóbarát verzió Ismerősnek ajánlom Híreink
Lapszemlére feliratkozás Hasznos linkek Orvost Keresek
Vissza Fel Kezdőlap Rólunk