Szívesen élni!

A szív alapvető és központi jelentőségű szervünk, keringető funkciójának kiesése (köztudomásúan) egyet jelent a halállal. Működését ennek megfelelően önmaga vezérli (bár a központi idegrendszernek is van beavatkozási lehetősége).
A szívet általában érzelmi központnak tekintik, nyelvünkben ehhez kapcsolódnak az őszinteség, a jóindulat és a szeretet szóképei (ill. ezek ellenpólusai). Vizsgáljuk meg kissé, mi minden tartozik az érzelem fogalomköréhez!

Az érzelem, illetve a hangulat, egy belső üzenet, elménken belüli, jelentősen befolyásoló információ arról, hogy személyiségünk miképpen viszonyul az alap-érzékek, és a fogalmi tudat felszínén éppen „munkába vett” élményekhez. Az érzelem (ill. hangulat) tehát nem a szívből, a keringető központból ered, hanem az elme mélyéről, ám a szív működése és bizonyos esetekben a szívtájéki testi érzet szorosan kapcsolódik hozzá. Szívünk „tesz róla”, nehogy az elme mélyéről érkező üzeneteket semmibe vegyük. Azok, akik kizárólag racionális, akarati alapon intézik egyik-másik ügyüket (ami ideig-óráig lehetséges), méltán kapják a „szívtelen” jelzőt. Az, hogy a mélyről jövő befolyással pont az életközponti funkció áll kapcsolatban, világosan jelzi – sőt tanítja –, hogy az érzelem-elnyomó életvitel valójában életellenes!

A látható anyagtest és a nem látszó energetikai testek kapcsolati, energia- és információáramlási gócai az ún. csakrák. A ma már közismertnek mondható hét fő csakra sorában a szív-csakra a negyedik, azaz a középső. Ez az energiaörvény köt minket leginkább magasabb energia-tudatunk 4. szintjéhez, amely hidat képez a spirituális világ és az anyagi világ között, ezen a létszinten alakítjuk ki kapcsolataink minőségét. Itt még jelen van az egység eszméje, de már az elkülönültség valóságának hite is felbukkan, hiszen mindkettő egyaránt „igaz” lehet, ha az elkülönült létezők újra, meg újra összekötődnek, azaz kapcsolatra lépnek! A szétváltság fázisában szabadon mozognak, az összekapcsolódásoknál egyre újabb kombinációk létesülnek, ezen alapul a változás, vagyis a fejlődés. Az élet pedig maga a szüntelen változás, amely a fejlődés lehetőségét is magában hordozza.

Maga a szív a test minden tájékát kapcsolatban tartó keringési rendszer központja, amely megtestesíti az egységet. Kétfázisú működése (összehúzódás-elernyedés) viszont már a polaritásra utal. (A szív társ-szerve, a tüdő is kétfázisúan dolgozik!) A minden testrészt, szervet, szövetet, sejtet szolgáló keringető „motor” a tökéletes, válogatás és ítélkezés nélküli együttműködés, vagyis a szeretet ideájának megvalósítója a testben. A társ-szerv, a tüdő funkciója (légzés) pedig a „külvilág” válogatás nélküli elfogadásának, az azzal való együttműködésnek a képviselője (hiszen csak egy közös légkörünk van!).

A kör bezárult! Belátható, hogy a (némi időre) különvált létezők teljes egyenrangúságban való újra-összekapcsolódási készségének – a szeretetnek – mélységes, lényegi rokonsága van a szív-csakra áramlásaival, és magával a szívvel. A szív működésének ritmusa, összehúzódásainak erőteljessége, alkotó elemeinek állapota mind-mind követik (különböző idő-eltolódásokkal) az adott személy kapcsolatokra való nyitottságának alakulását. És egyben visszajelzést is adnak (a test útján) arról, hogy a megvalósuló kapcsolatokban érvényesül-e az egyenrangúság, a nyitottság, a másik létezővel való lényegazonosság tudata, azaz a szeretet! A szeretet, amely nem udvariasság, nem kedveskedés, és nem is szüntelen segítő beavatkozás, hanem a lényegi, spirituális egységre való „emlékezés”, az egyenrangúak közti kooperációra való készség.

Az érzelmeket is érvényesítő önvezetés során az akaró ész egyenrangúként fogadja el a belsőnkből érkező üzeneteket. Ez az egészség legfontosabb alapja, a belső őszinteség életmódja. Ekkor nincs vérnyomás-betegség, nincsenek verítékben ébredések, és 66 évesen is minden további nélkül átadjuk ülőhelyünket a buszon. Nem is érezzük, hogy pontosan hol a szívünk, ugyanis a helyén van! Minél inkább érezzük létközponti szervünk hollétét és állapotát, annál nyomósabb a lélek üzenete: újítsd meg önmagadról és másokról való szemléletedet! Adj másként teret életedben a körülötted élőknek! Szolgáld őket, és fogadj el tőlük szolgálatokat! Szeresd bátran önmagadat, és élj szeretetben környezeteddel!

A szív- és keringési betegségek vezető halálokká nőttek modern társadalmunkban. Az üzenet világos: az önzés, az elidegenedettség, a szeretetlenség társadalma alakult ki. Ez ellen mindnyájan tehetünk, és mindnyájan ugyanott: a saját életünkben, a magunk környezetében éljünk jó szívvel is, ne pusztán okossággal és akarattal!

 
Hegedűs Eta
Telefon: 06 20 929-2666
 
     
 
Nyomtatóbarát verzió Ismerősnek ajánlom Híreink
Lapszemlére feliratkozás Hasznos linkek Orvost Keresek
Vissza Fel Kezdőlap Rólunk