Világunk útjelzőkkel van teli…

úton járunk?

Lépésről lépésre telik az emberi élet, lábainkkal sorsunk útját járjuk.
Útjaink azonban döntéseinktől függően elágaznak, majd újra és újra elágaznak, utat és zsákutcát mutatva, tanítva, figyelmeztetve és nevelne, pontosan addig, amíg szükséges, türelmesen. A mindenkori emberi kétségek és bizonyosságok között azonban nekünk úton járóknak jut a kérdés:
– Jó úton járunk?

 

Az úton járás célt sejtet, a valahonnan valahová jutás folyamatát, amiben a valahová lehet talán a nagyobb talány. Az emberi élet célja azonban alapvetően filozófiai kérdéssé tehető, amelyről gyökeresen mást tart a materialista és az idealista felfogás. A jelenkori tudományos világszemléletet alapvetően meghatározó materialista nézetek szerint a létezésnek nincs konkrét célja, hiszen a pusztán anyagi folyamatok véletlenszerű bonyolódásával létrejött élet nem céllal, csupán okszerűen létezik az anyag biokémiájának progresszív eredményeként, amiben a fej-lődést csupán a természetes kiválasztódás vak szükségszerűsége hozza létre.

Ez az – egyébként lelkileg nem túl biztató – elképzelés szöges ellentétben áll az idealista nézetek azon alapaxiómájával, ami szerint az anyag folyamatai másodlagosak, a létet egy tudati létező teremtette, illetve tartja fenn, ezen kívül az emberi élet céljaként etikai törvényszerűségek felismerését és elsajátítását tekinthetjük. A vallások zöme a tudat vagy lélek fejlődését és a szeretet gyakorlását látja sorsunk igazi irányaként, amiben vagy a jó és a rossz harca, vagy csupán a tudatlanságból eredő helytelen cselekvések szenvedése jelenti a nehéz átkelést.

Az úton járást, létünk céltudatos irányát mindezek mellett másképp is felismerhetjük lelki- és tudatvilágunk állapotait alapul véve, az azokból való választás szerint. Boldognak lenni jobb, mint boldogtalannak, igaz a menekvésből választott boldogtalanságok sokszor groteszk célként jelennek meg emberi életekben. Tudatunk felhőtlenebb állapotaihoz azonban átláthatóbb utak vezetnek.

Az, hogy környezetünk és a minket érintő események valamilyen szinten lelkivilágunkat tükrözik, a klasszikus pszichológia szempontjai szerint is elfogadható. Egy lusta, felelőtlen és szétszórt személyiség lakása és tárgyi milliője csakúgy rendezetlen, mint ahogy emberi kapcsolataiban és munkájában is nyilván meghatározó lehet a káosz. A pszichológia szemléletét azonban nagyban kibővíti egy olyan megismerési rendszer, ami képes összekötni a racionális, tudományos felfogást a sorsról szóló vallásos és filozófiai nézetekkel.

tudatunk rejtélyes képességeit kutató tudományos parapszicho-lógia ugyanis évtizedek óta tényként kezel olyan jelenségeket, mint a telepátia, a prekogníció (a jövő megérzése), sőt azt is kimutatta, hogy tudati-lelki elvárásaink hatnak a környezet tárgyi folyamataira is. Mindez röviden azt jelenti, hogy döntéseinkben alapvetően szerepet játszanak mások érzései és tudati tartalmai, ha öntudatlanul is, de érezzük cselekedeteink, választásaink jövőbeni következményeit, sőt a látszólag rajtunk kívülálló sorsesemények véletlen összetevőit is befolyásoljuk. Hangsúlyozni kell, hogy ezek a folyamatok nem tudatosak, többnyire rejtve maradnak, vagy álmagyarázatokkal fedjük el magunk elől a történések igazi okait.

Mégis fontos, hogy tudjuk, világunk útjelzőkkel van teli, akinek szeme van hozzá, olvasni tud a jelekből. Az úton járás biztonságát azonban a misztikus nyomkereséseknél is egyszerűbb módon teremthetjük meg, ha lelkiismeretünkre hallgatunk. A jó utat járni egyrészt mindig csak a „most"-ban tudjuk, így a cél sem a jövőben megváltott tudat állapota, hanem a beteljesített jelen, másrészt a jó választások felismeréséhez nem az – itt inkább gyakran ártó – racionális töprenkedés, hanem az őszinte jóérzésünkre hagyatkozás vezet.

Végül hát honnan is tudhatjuk, hogy jó úton járunk-e? Szívünk megnyitásának egyszerű útmutatásából, a mások és a világ felé szeretettel fordulás kétségeket kizáró bizonyosságából, ahol nem lehet feledni, hogy a cél: az út maga.

Paulinyi Tamás
Parapszichológiai kutató

 
     
 
Nyomtatóbarát verzió Ismerősnek ajánlom Híreink
Lapszemlére feliratkozás Hasznos linkek Orvost Keresek
Vissza Fel Kezdőlap Rólunk